Procedure aanmelden en inschrijven op het Molenveld

Wilt u zich oriënteren op het Molenveld? Wij heten u van harte welkom!

 

Hieronder beschrijven wij de stappen van onze aanmeldprocedure:

 

Oriëntatie en kennismaking

 • U maakt, samen met hun kind, een afspraak met juffrouw Minke (directeur) voor een oriënterend gesprek en rondleiding door school (terwijl de school in bedrijf is). U kunt hiervoor een mail sturen naar minkewestra@saamscholen.nl of bellen naar school 0412 401256
 • In januari is er jaarlijks een kijkdag voor geïnteresseerde ouders om, samen met uw kind, het Molenveld in bedrijf te zien (deze datum is in de jaarkalender opgenomen)
 • Wanneer u op de kijkdag geweest bent kan een kort gesprek na schooltijd met Minke volstaan voor verdere oriëntatie op het Molenveld
 • Bij kinderen waarvan een oudere broer of zus al op het Molenveld zit wordt een kort ‘schep op over je kind’ gesprek gepland met Minke om ook dit kind de aandacht te geven die hij of zij verdient voor deze belangrijke stap naar ‘de grote school’.
 • Stroomt uw kind als vierjarige bij ons in? Dan krijgt u na het kennismakings- of ‘schep op over je kind’ gesprek het aanmeldingsformulier mee naar huis
 • Indien uw kind al op een andere basisschool zit dan wordt door de directie of intern begeleider van het Molenveld eerst telefonisch contact gelegd met de huidige school. Zonder contact worden er geen aanmeldingsformulieren meegegeven en wordt niet tot inschrijving overgegaan
 • U hebt als ouder de verantwoordelijkheid om op de huidige school te melden dat er contact opgenomen gaat worden door het Molenveld

 

Aanmelding

 • Heeft u besloten uw kind op het Molenveld aan te melden? Geeft u het ingevulde aanmeldingsformulier dan op school af bij Minke
 • Bij het afgeven van het aanmeldingsformulier neemt u de identiteitskaart van hun kind mee zodat Minke het BSN nummer kan controleren op het aanmeldingsformulier
 • Met uw toestemming (op aanmeldingsformulier aan te geven) nemen wij contact op met kinderopvang of peuterwerk. Bij overplaatsing/verhuizing van een andere school neemt de intern begeleiding van het Molenveld contact op met de huidige school van uw kind
 • De directie besluit, indien van toepassing na overleg met IB-er, of tot inschrijving wordt overgegaan
 • Indien er (nog) niet tot inschrijving wordt overgegaan op basis van ontvangen informatie neemt de directie contact op met u en nodigt u uit voor een vervolggesprek waarbij de intern begeleider aansluit
 • Naar aanleiding van het eventuele vervolggesprek wordt gekeken of verder onderzoek nodig is en/of externe partijen ingeschakeld moeten worden om een geschikte onderwijsplek voor uw kind te vinden
 • Indien tot inschrijving wordt overgegaan wordt het aanmeldingsformulier overgedragen aan de administratief medewerker en ontvangt u van haar een digitale bevestiging van de inschrijving

 

Start op het Molenveld

 • Voorafgaand aan de eerste schooldag mag uw 3-jarig kind komen wennen. Het is bij ons gangbaar dat kinderen twee ochtenden en één hele dag komen wennen
 • Uitzondering hierop zijn de kinderen die in de maand vóór en in de zomervakantie jarig zijn. Zij worden uitgenodigd voor het schoolbrede kennismakingsmoment in de nieuwe groep voor de zomer en starten direct na de zomervakantie. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging (datum ‘kennismaking nieuwe groep’ is in de jaarkalender op site opgenomen)
 • Wordt uw kind in december vier, dan adviseren wij om na de Kerstvakantie te starten in verband met de drukte in de groep rondom Sinterklaas en Kerst. De keuze ligt echter bij u
 • U ontvangt van de leerkracht van uw kind een informatiepakket met daarin onder andere extra informatie over de kleutergroepen (indien van toepassing voor uw kind) en een toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal (AVG)
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences