Onze school

Algemeen

Op het Molenveld is veel aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. We willen de kinderen meer leren dan lezen, taal en rekenen. Ook de creatieve ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, culturele ontwikkeling en bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, perspectief name, zelfstandigheid, motivatie en verantwoordelijkheid zijn voor onze kinderen in de huidige maatschappij van groot belang. We vinden dat leren betekenisvol moet zijn. Daarom werken we doelgericht, thematisch, onderzoekend, spelend en handelend. Onze lessen zijn intellectueel uitdagend, zingevend en relevant.

 

Kenmerkend voor de school

Basisschool het Molenveld is gelegen in de kern van Berghem in de gemeente Oss. Hier vormen we met zo’n 350 kinderen, verdeeld over 14 groepen een hechte gemeenschap. We gaan ervan uit dat kinderen het beste kunnen en willen leren in een warme en veilige leeromgeving. Dat is één van de kernwaarden van onze visie. Ook vinden we het contact met onze ouders belangrijk. De mening van ouders over de gang van zaken is voor de constante ontwikkeling van de onderwijspraktijk van groot belang. We streven dan ook naar een open communicatie. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt altijd bij ons terecht.

 

Identiteit

Hoewel de school een katholieke signatuur heeft, zijn alle kinderen welkom, ongeacht levensovertuiging of nationaliteit. Op school gaan we namelijk uit van verschillen, ook ten aanzien van identiteit. Het zijn juist de verschillen tussen mensen, die een rijke leeromgeving bieden voor onze kinderen. Onze school maakt onderdeel uit van SAAM*. Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze leidraad. Verbonden met de wereld, maken we ruimte en zien elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SAAM*. Onze kerntaak is het best mogelijke onderwijs voor de kinderen in de gemeente Oss. Het primaire proces, het werken in de groep met leerlingen en de kwaliteitseisen die je daaraan stelt vormt dan ook het wezenlijke kompas voor de inhoud van ons werk en de wijze waarop we dat doen. Onze 26 veelkleurige scholen groeien op stevige bodem.

 

Opleiden in de school

SAAM* heeft een partnerschap met Fontys rondom het opleiden van aankomende leraren, het “Partnerschap Opleiden in de School” of “POS”. Naast dat studenten op de PABO de opleiding volgen is het werkveld een belangrijke partner voor de studenten om zich te ontwikkelen tot startbekwame leraren. Onze school maakt deel uit van dat partnerschap in de vorm van het keurmerk Opleiden in de School. Zodoende dragen wij ons steentje bij aan studenten de kans bieden om kennis te maken met een rijk palet aan onderwijsconcepten. Deze studenten worden begeleid door onze leerkrachten, bovenschoolse basisschoolcoaches en docenten van de PABO. Doordat studenten vanuit een reflecterende en vragende houding het onderwijs beschouwen en nieuwe inzichten overbrengen in de SAAM* scholen, draagt Opleiden in de School binnen SAAM* bij aan innovatie en vernieuwing.

 

Schoolhond Zara

Sinds februari 2020 versterkt Australian labradoodle Zara ons team. Zara is bij ons opgegroeid tot schoolhond. Zij komt met juf Minke mee naar school en is op kantoor altijd in de stemming voor een extra knuffel wanneer kinderen dit nodig hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat contact met een hond helpt ontspannen en het zelfvertrouwen vergroot. Even langskomen bij Zara helpt kinderen bij het ontspannen terugkeren naar de klas wanneer het daar wat te veel wordt voor ze, of als beloning wanneer het in de klas juist heel goed gaat. Ook mogen tussen de middag steeds andere kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 mee met het uitlaten van Zara.

 

schoolhond Zara

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences