Onze kijk op onderwijs

Onze missie: “Het Molenveld, de school waar elk kind telt!” 

 

Molenveld

 

Het onderwijs op Het Molenveld heeft als doel om alle kinderen zich te laten ontwikkelen tot sociale en betrokken deelnemers aan de maatschappij. Om dit te bereiken is het aanbod op onze school gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en een positief kritische houding.

 

Leerkrachten stemmen het leerproces af door de ontwikkeling en behoeftes van kinderen te volgen middels observaties, gesprekken en toetsen. Op basis van deze gegevens wordt het onderwijs op sociaal emotioneel en cognitief gebied samen gericht vormgegeven.

 

Onze visie is verder uitgewerkt in onze kernwaarden.

 

(Zelf)vertrouwen

Iedereen is welkom op Het Molenveld. Elk kind mag zijn wie het is. Kinderen, collega’s en ouders werken samen vanuit vertrouwen in eigen en andermans kunnen.

 

Veiligheid:

Bij Het Molenveld leren we kinderen, collega’s en ouders kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Wij maken samen een open cultuur, op basis van respectvolle omgang met elkaar. We zorgen samen voor een veilige omgeving voor iedereen.

 

Ontwikkeling

Bij Het Molenveld volgen we de brede ontwikkeling van kinderen. We zorgen voor goed onderwijs middels een doorgaande lijn. Daarbij maken we keuzes in het proces van leren en lesgeven. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving. We dagen uit, hebben hoge verwachtingen en laten ons verrassen.

 

Kwaliteit

Bij Het Molenveld hebben we de ontwikkeling van kinderen in beeld, zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op dat wat kinderen nodig hebben. Doelen zijn voor iedereen, de weg ernaartoe verschilt. Iedere collega is eigenaar van zijn eigen vak en professionele ontwikkeling, geeft en organiseert feedback. We onderzoeken en zetten steeds een volgende stap.

 

Samen (in verbinding)

Bij Het Molenveld leren en werken we in betekenisvolle verbinding met elkaar. Collega’s, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de gemeenschap die wij vormen, verankerd in de wijk en het dorp. Samen bouwen we aan goed onderwijs waar we trots op zijn.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences