Onze kijk op onderwijs

Onze missie: “Het Molenveld, de school waar elk kind telt!”

 

Visie


Het kind is onze LeidRaad. We leren ieder kind zijn talenten kennen en ontwikkelen. 

Elk kind is mede-eigenaar van zijn ontwikkeling. Leren en lesgeven is persoonlijk. 

We leren en werken op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen wederzijds.
We gaan uit van en om met verschillen. We staan voor kwaliteit. We willen een goede school zijn waar kinderen zich optimaal en over de volle breedte kunnen ontwikkelen, waar het veilig en prettig is voor alle betrokkenen en waar de kinderen die kennis kunnen vergaren die ze nu en in de toekomst nodig hebben.


Missie


Het Molenveld, de school waar elk kind telt! Dit is onze missie. 

Elk kind doet ertoe en we zien het als onze uitdaging om hier, met alle middelen die we tot onze beschikking hebben, vorm aan te geven. 

Het Molenveld zijn we samen! De school kenmerkt zich door betrokkenheid, zorgzaamheid en zelfredzaamheid. We werken er samen aan om gemaakte afspraken in concrete resultaten om te zetten en zichtbaar te maken in ons dagelijks handelen, voor elk kind, in elke groep, elke dag!

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences