Klachtenprocedure

Klachtenprocedure


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur aan te spreken.

 

Klik hier voor informatie over de klachtenprocedure

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences