Ouderraad, medezeggenschapsraad en kinderraad

Ouderraad

 

De ouderraad bestaat uit maximaal 25 enthousiaste ouders die zich willen inzetten voor kind en school. Samen met teamleden organiseert en ondersteunt de OR middels projectgroepen allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, één keer per 2 jaar een schoolreisje enz. Ook ondersteunen de OR-leden klassenouders bij activiteiten in de klas. De verkeerscommissie maakt sinds 2010 deel uit van de OR. Ieder jaar probeert de OR ouders enthousiast te maken om lid te worden of op een andere wijze behulpzaam te zijn bij de activiteiten van de school. Wilt u meer weten over de activiteiten van de OR of wilt u het OR-team versterken dan kunt u de OR-leden aanspreken op het schoolplein of contact met hen opnemen via mailadres or-hetmolenveld@hotmail.com.

 

Medezeggenschapsraad

 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen, plannen voor fuseren met een andere school en bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement. De MR heeft het recht te adviseren over onder meer de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.


De Medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling, door actief mee te denken en praten over alle aspecten die de school aangaan. Deze aspecten betreffen alle onderwijsbelangen van kinderen, ouders en personeel. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van ieder vier personen. U kunt contact opnemen met de MR via mr.bshetmolenveld@saamscholen.nl

 

Kinderraad

 

Naast de OR en MR is ook de Kinderraad is op het Molenveld heel belangrijk. De kinderraad mag namelijk over veel dingen meepraten en meebeslissen. De Kinderraadleden zijn allemaal gekozen door hun klas. Elk lid zit twee jaar in de Kinderraad, daarna zijn er weer verkiezingen.

 

De Kinderraad bestaat in 2023-2024 uit acht kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt begeleid door juf Minke.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren