Buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang)

Er is een mogelijkheid om uw kind(eren) voor en na school op te laten vangen.
De opvang wordt onder verantwoordelijkheid van AVEM Kinderopvang uitgevoerd door overblijfkrachten, onder begeleiding van een coördinator. Haar naam is Sabine de Mol. Zij is dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer 06-14785202. Bij Sabine is een aanmeldformulier te verkrijgen voor het aanmelden van uw kind.

Voor meer informatie en tarieven verwijzen wij u graag naar:

https://www.avem-kinderopvang.nl/algemeen